De Maten in Geuren en Kleuren weer in De Stolp georganiseerd!!!

'De Maten in Geuren en Kleuren’ 2019 vond plaats in het wijkcentrum “De Stolp”, Violierenplein 101, op zondag 31 maart.

Molukse band PASANEAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een welkomstwoord van de dagvoorzitter de heer Martin Pelamonia, werd het programma officieel geopend door wethouder Detlev Cziesso. Hij sprak zijn waardering uit voor deze activiteit die vierteen jaar achter elkaar georganiseerd wordt en het belang hiervan om mensen in contact te brengen. 

In de ‘De Maten in Geuren en Kleuren’ 2019 werd aandacht besteed aan de actualiteit door middel van een lezing onde de naam 'het belang van een inclusieve samenleving'. De lezing werd verzorgd door oud wethouder voor Groen Links in de Gemeente Wageningen, de heer Jack Bogers. Hij liet diverse historische ontwikkelingen de revue passeren om drie concluises eruit te trekken: 1) samenwerking loont en is de basis voor vooruitgang; 2) de menselijke waardigheid dient altijd een onvoorwaardelijk uitgangspunt voor beleid te zijn en 3) onevenwichtige verdelingen leidt tot conflicten.

Er zijn prachtige optredens van muziek- en dansgroepen geweet: Afrikaanse muziek door Mudanthe en optredens van de dansgroepen 'Meng zhi yuan', dansgroep 'Lease' en 'Hai la joc'. De Internationale dansgroep 'Hai la joc' bracht, in drie blokken, een gevarieerde programma tot uitvoer.

'De Maten in Geuren en Kleuren 2019' werd feestelijk afgesloten met swingende muziek van de Molukse band PASANEAS.

U kunt HIER aanklikken om de flyer met het programma van de dag te lezen/downloaden.

 

De Maten in Geuren en Kleuren 2018 vond in De Stolp plaats.

'De Maten in Geuren en Kleuren’ 2018 vond plaats in het wijkcentrum “De Stolp”, Violierenplein 101, op zaterda 3 maart 2018, vanaf 12.30 uur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een welkomstwoord van de dagvoorzitter, de heer Ben Brown, ging het programma van start. Wethouder Johan Kruithof was verhinderd om de officiele opening te verrichten.

Het programma begon met een lezing onder de titel ‘het belang van actief deelnemen in de samenleving’ verzorgd door socioloog en publicist Shervin Nekuee. In het licht van de lezing gaf de heer Roelof Oudman een workshop, toegespitst op Apeldoorn.

Ook dit jaar bestond het programma verder uit workshops zoals salsadans en Chinese taal en een infomarkt over diverse culturen -o.a. Chinees, Moluks, Nederlands, en Turks– en organisaties die informatie gaven over wat ze doen:  Amnesty International, Stichting Mudanthe, Theater Zonder Grens, Stichting Samenspraak Apeldoorn en World Soalar Fund.

Vanaf 16.00 uur kon men genieten van de prachtige, swingende muziek van de Molukse band PATULELE die veel publiek op de dansvloer kreeg.

 

De Maten in Geuren en Kleuren 2017 is weer goed bezocht!!! 

“De Maten in Geuren en Kleuren” 2017 vond plaats op zondag 12 februari, vanaf 13.30 uur, in De Drie Ranken, Eglantierlaan 202 te Apeldoorn.

Na een welkomstwoord van de dagvoorzitter, de heer Ben Brown, gaf de locoburgemeester  Detlev Ciezzo de startsein voor het programma van de dag. De heer Ciezzo gaf aan verheugd te zijn met dit initiatief dat al 12 jaar voortduurt. Hij benadrukte in zijn speech het belang van de ontmoeting tussen mensen, wat deze activiteit voorbeeldig in praktijk brengt.

Met ‘De Maten in Geuren en Kleuren’ 2017 werd op de actualiteit ingespeeld. Dat kwam o.m. tot uiting in de lezing “De kunst en de praktijk van het samen-leven” verzorgd door prof. dr. Herman Noordegraaf. “Het gaat om het opbouwen van relaties tussen mensen, waarbij we zien dat mensen op elkaar aangewezen zijn. Ook om het werken aan een samenleving in verscheidenheid, in diversiteit” was één van de centrale ideeën van zijn lezing. Tevens gaf hij aan dat diverse vormen van ontmoeting de relaties tussen mensen bevorderen en verbeteren, hetgeen ten goede komt aan een harmonische en duurzame samenleving. 

Na de lezing verzorgde de heer Roelof Oudman een workshop over ‘Samen-leven’. Evenals de voorgaande jaren bestond het programma verder uit workshops met een cultureel tintje zoals salsadans, country linedance en Arabische taal en een infomarkt over diverse culturen - Chinees, Congolees, Jamaicaans, Marokkaans, Moluks, Nederlands, Russisch, Syrisch en Turks – en organisaties die informatie gaven over wat ze doen:  Amnesty International, Stichting Mudanthe, Theater Zonder Grens, Stichting Samenspraak Apeldoorn, Stimenz en World Soalar Fund.

Vanaf 16.00 uur kon men genieten van het prachtige optreden van de Chinese dansgroep Meng Zhi Yuan.  De dag werd afgesloten door een indrukwekkend muzikale presentatie van Mudanthe.

De pauzes werden gevuld door Theater Zonder Grens en Mudanthe die met hun muziek de dag opvrolijkten. .

 

2016: zeer geslaagde editie van de Maten in Geuren en Kleuren!!!

De Maten in Geuren en Kleuren 2016 vond plaats op zondag 10 april in de Drie Ranken, Eglantierlaan 202, Apeldoorn, vanaf 13.30 uur

In 2016 werd aandacht geschonken aan de actualiteit. Dat kwam in het programma van 10 april tot uiting in een lezing, onder de titel “migratie in historisch perspectief”, verzorgd door prof. dr. Marlou Schrover, hoogleraar Geschiedenis van Migratie en ongelijkheid aan de Universiteit van Leiden. Tevens werden drie workshops gegeven: over arbeidsmigratie (drs. Aydin Yenal), migratie uit de voormalige koloniën (drs. Wim Matuhutu) en asielmigratie/vluchtelingen (mevr. Marijke Toorman van VluchtelingenWerk).

Dansgroep Hai La Joc | foto: Hanneke LuitHet programma werd afgesloten met een schitterend optreden van de Internationale dansgroep Hai La Joc die dansen uit o.a. Hongarije, Zuid-Afrika, Polen en Argentinië uitvoerde.

 

 

Tweede lustrum van 'De Maten in Geuren en Kleuren' is een succes geweest!

De Maten in Geuren en Kleuren 2015 vond plaats op zondag 8 maart in De Drie Ranken, Eglantierlaan 202 te Apeldoorn. Het programma begon om 13.30 uur.

De Maten in Geuren en Kleuren is dit jaar weer met succes georganiseerd, bezocht door ruim 600 mensen. 
Bij de Maten in Geuren en Kleuren staat het presenteren van aspecten van diverse culturen centraal. Bezoekers en deelnemers krijgen de gelegenheid elkaar te ontmoeten, kennis te maken en ervaring op te doen met aspecten van diverse culturen die er in de Apeldoornse  samenleving zijn. De organisatie wil hiermee een bijdrage leveren aan het bevorderen van onderling begrip en respect voor elkaar ten dienste van de leefbaarheid in de wijk De Maten.

Dit jaar stond de Afghaanse cultuur centraal in het programma. Dit kwam tot uiting in o.a. een workshop over de Afghaanse cultuur, het optreden van de dansgroep Milli Attan Group en het afsluitende optreden door een Afghaanse  muziekgroep met zanger Dawood.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@stichtingontmoetingdematen.
Aan deze activiteit werkten de kerkelijke gemeenschap de Drie Ranken, Stichting Samenspraak Apeldoorn, Mudanthe en Theater Zonder Grens en vertegenwoordigers van een dertiental culturen actief mee.

 

 

                                        

De Maten in Geuren en Kleuren 2014 is een succes geweest!

Op zondag 2 maart 2014 organiseerde Stichting Ontmoeting de Maten (SOM) voor de negende keer de activiteit ‘De Maten in Geuren en Kleuren” .

Bij de ‘Maten in Geuren en Kleuren’ staat het presenteren van aspecten van diverse culturen centraal. Bezoekers en deelnemers krijgen de gelegenheid elkaar te ontmoeten, kennis te maken en ervaring op te doen met aspecten van diverse culturen die er in de Apeldoornse samenleving zijn.

De Surinaamse cultuur heeft dit jaar extra aandacht gekregen in het programma. Dat kwam tot uiting in een workshop over de Surinaamse cultuur, gegeven door de dichter Blaw-Kepanki (pseudoniem van de Surinaamse dichter Oscar Kemble), en het geweldige optreden van de Surinaamse band Caribbean Boys.

Na een welkomtwoord van Eddy van Anneveldt, voorzitter van Stichting Ontmoeting de Maten, en een speech van wethouder Blokhuis ging het programma van de middag, onder leiding van de presentator Ben Brown, van start. Het publiek werd door Bako Sorany van Theater Zonder Grens in diverse talen begroet. Voorts draagt Blaw-Kepanki een gedicht voor in het Surinaams en vertaald in het Nederlands.

Veel mensen genoten van de optredens van de dansgroepen Phoenix (kinderen), Ramatai (Moluks), Chará (Grieks) en Kleurrijke Dans (Turks). De optredens van de dansgroepen werden gevolgd door Afrikaanse muziek die veel mensen op de dansvloer bracht

De Maten in Geuren Kleuren 2014 werd door ruim 500 mensen bezocht.